SARIKATÖÖD

Puitkonstruktsioonidele esitatavad olulisemad nõuded on mehaaniline vastupanuvõime ja stabiilsus ning ohutus tulekahju korral. Esimese nõude täitmiseks peab puidust kandekonstruktsioon olema projekteeritud ja ehitatud nii, et selle monteerimisel ja kasutamisel oleks tagatud tema tugevus ja stabiilsus koormuste suhtes ning deformatsioonid jääksid lubatavatesse piiridesse. Puitkonstruktsioonile mõjuvateks koormusteks on tavaliselt omakaal, kasuskoormus ning lume- ja tuulekoormused.

Teise nõude täitmiseks tuleb puitkonstruktsioonid projekteerida ja töödelda nii, et tulekahju puhkemisel oleks kandekonstruktsioonide kandevõime tagatud spetsifitseeritud ajaperjoodil.

 

Nii puitkonstruktsioonide projekteerimisel kui ka ehitamisel tuleb olulist tähelepanu pöörata puidu füüsikalistele ja mehaanilistele omadustele.

Niiskus on peamine puidu tugevust mõjutav parameeter. Ehituspuidu niiskussisaldus peab olema vahemikus 8-20% Eestis kasutatakse enamasti nõuetele mittevastavat puitu, kuna see on tunduvalt odavam ja kiiresti kättesaadav.

Tõmbe, surve ja paindejõudu vähendavad oluliselt  looduslikud vead. Näiteks oksakohad mis paiknevad elemendi servadel. Samuti vähendavad  puidu jõudu putukate või hallitusseente poolt kahjustatud pinnad. Sellisel juhul on ainukeseks tõhusaks abinõuks puidu keemiline töötlemine.

Kõige riskivabam on kasutada kandekonstruktsioonides liimpuitu. Liimpuidu ainukeseks miinuseks on tema kallim hind ja pikem tarneaeg.