FIRMAST

Ehitusfirma oü Kindel Katus on 2002. a. asutatud erakapitalil põhinev ettevõte.

Meie põhilisteks tegevusvaldkondadeks on kõikvõimalike erinevate katusetüüpide välja-ehitamine ja renoveerimine.

OÜ Kindel Katus on ehitustöödel võtnud eeskujuks täita kõiki Põhjamaades ja Eestis nõutavaid ehitusnorme, kasutades sealjuures kaasaegseid ja kvaliteetseid ehitusmaterjale. Meie töötajatel on erialased teadmised ja aastate jooksul omandatud praktilised kogemused, mis võimaldavad teostada ainulaadseid ja keerulisi projekte. Koostööd teeme paljude suuremate ja väiksemate firmadega.

OÜ Kindel Katus pakub kõikvõimalikke katuste materjale..