VALTSPLEKK-KATUSED

Tutvustus ja hooldus

 

Valtsitud plekki on katuste katmiseks kasutatud juba sajandeid, põhjuseks selle hea veetihedus katuse madalates kalletes ja samuti ka kauakestvus. Enimkasutatavateks materjalideks on kuumtsingitud terasplekk (0,50-0,60mm paksusega) ja pural pinnakattega plekk (0,50mmpaksusega). Vähem kasutataks vaskplekki seda just kalli hinna tõttu.

 

Topeltvaltspaani soovituslik miinimumkalle on alates 5° Madalama katusekaldepuhul miinimum 3° tuleb kasutad kindlasti tihendusabinõuna valtsiõli ja erilist tähelepanu tuleb pöörata vee ärajuhtimisele ning läbiviikude äärte kindlustamisele.

 

Valtspaanide paigaldamisel on vajalik täislaudis 1m. ulatuses räästas, harjal ja läbiviikude ümbruses. Topeltvaltspaanide kinnitamiseks kasutame jäika kinnitusriba. Pikkade katusekülgede puhul (üle 9m.) on vajalik kasutada pleki liikumist võimaldavaid spetsiaalseid kinnitusklambreid.

 

Tahvelvaltsplekki kasutatakse enamasti ühekordse püstvaltsiga, selle miinimukalle on alates 25°. Põhilisteks tahvelpleki kasutusaladeks on tornide katused ja hoone fassadid.

 

Valtskatuse eelisteks loetakse kergust, ilmastikukindlust, kauakestevat katuseiga (kuni 100aastat), lihtne hooldada ja värvida.

Valtskatuse miinusteks loetakse kaua aega nõudvat paigaldusaega, kallist paigaldushinda ja et plekk-katus koliseb vihma ja rahega (selle viimase vastu aitab valtskatuse heliisolatsiooni tihend ja loomulikult korralikult soojustatud katuselagi)